Christen Forum Limburg

Stuurgroep Christen Forum Limburg

Voorzitter

Michel Kempeners

 Michel Kempeners, voorzitter Christen Forum

Ondervoorzitter

priester Etienne Quintiens

Secretaris
Webmaster

Rudi Draye

Penningmeester

Annemie Roppe

Overige leden van de stuurgroep

Simone Broeckx
André Daemen
Filips Defoort
priester Marc Desmet s.j.
Lieve De Valck
Jos Geebelen
Ilse Gorissen
Michel Kempeners
Francis Loyens
Raf Nouwkens
Annie Nulens
Lieve Pollet
Hubert Schepers
Carl Spaas
Martijn Steegen
Mieke Vandepitte