Christen Forum Limburg

Wij hebben uw steun nodig!

Wij hebben uw steun nodig

Al 30 jaar geeft Christen Forum te denken over gelovig en christen zijn.

Wie de conferenties meemaakte, heeft zeker ervaren dat Christen Forum niet louter een verzameling van toehoorders is, maar een plaats van herbronnen, van ontmoeten en van bemoedigend herkennen.

Christen Forum is een onafhankelijke v.z.w. Dat wij willen wij ook zo houden ! Wij willen bovendien een heel open forum zijn.

De toegang tot de conferenties is gratis, evenals het tijdschrift.

De vrije bijdragen bij de conferenties leveren gemiddeld ¤ 500 op, maar de kosten voor één conferentie liggen beduidend hoger. De vrije bijdragen dekken zelfs niet de kosten voor de huur van de zaal.

Dan hebben we het nog niet over het drukwerk (gemiddeld ¤ 640 euro per conferentie), de portkosten (gemiddeld ¤ 400 voor vijf nummers), de vergoedingen voor de sprekers ...

Alleen met uw gulle aanvullende steun kunnen wij conferenties blijven organiseren. Sprekers zijn altijd heel verwonderd over de grote belangstelling voor onze activiteiten.

Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Christen Forum ook in de toekomst zijn rol kan spelen.

Hopelijk geeft u ons bij die inspanning een financiële duw in de rug.
Hartelijk dank voor het vertrouwen.

U kunt een bijdrage storten op dit rekeningnummer van Christen Forum:

IBAN: BE93 4537 1257 9167
BIC: KRED BE BB
Christen Forum v.z.w
Pietelbeekstraat 165
3500 Hasselt

 

Jeanne Devos bij Christen Forum

Jeanne Devos bij chnristen Forum