Christen Forum Limburg

Nadenken over christelijke relevantie

De woorden waarmee wij ons meer dan 25 jaar geleden op het forum aanmeldden hebben nog niets van hun actualiteit verloren.

"In het verregaande pluralisme van deze tijd met zijn waardenverwarring is er een groeiende nood aan verheldering. Al voelen velen zich in Limburg door hun opvoeding nog geworteld in de christelijke levensbeschouwing, toch is vandaag de vraag naar meer duidelijkheid rond het gelovig- en christenzijn steeds meer hoorbaar. Wat is de inhoud en de relevantie van het christelijk geloof voor de hedendaagse mens? Wij zijn ervan overtuigd dat het Evangelie waarden aanreikt die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het leven en het samenleven. Daarom willen we als christenen, bewust dat wij zelf zoekende mensen zijn, uitdrukkelijker en met grotere vrijmoedigheid voor deze waarden uitkomen in de openbaarheid."

Het vertrouwen in de instellingen is verder weggezakt, de legitimiteit en de geloofwaardigheid van hun stellingen wordt meer dan ooit in vraag gesteld. Maar de diepe Vragen – aloude en nieuwe - blijven naar boven komen. Wie ze stelt is bewogen op zoek naar stemmen die in authenticiteit, belangeloze bewogenheid en overtuigende competentie woorden spreken die aanzetten kunnen zijn naar de bruikbare Antwoorden waarop wij hopen.

Van sprekers verwachten wij] dat hun lezingen bij de aanwezigen het inzicht vergroten in de vraag op welke manier het christelijke geloof kan bijdragen aan samenlevingopbouw. Die doelstelling is alsmaar meer relevant.

Wij geloven dat wij er ook nu weer in geslaagd zijn boeiende sprekers te engageren die relevante en actuele onderwerpen zullen aansnijden.

Wij hopen u op ťťn of meer van de conferenties van het nieuwe werkjaar te mogen begroeten.

Conferenties 2018-2019

Bekijk het volledige aanbod

Naar boven

Terugblik

IsraŽl en Palestina – Waar ligt de grens?

Brigitte Herremans

26 februari 2018

In februari 2018 was Brigitte Herremans te gast bij Christen Forum. Brigitte Herremans was jarenlang de Midden-Oostenspecialiste van Broederlijk Delen en Pax Christi. Eind 2016 kwam ze in de media nadat ze door de geheime dienst van IsraŽl werd opgepakt en vervolgens het land werd uitgezet. Ze was op dat moment als begeleider van een inleefreis met een tiental jongeren net geland in Tel-Aviv. Zelf beschreef ze haar uitzetting als een symptoom van de ‘heksenjacht op mensenrechtenactivisten’ die IsraŽl voert. Brigitte Herremans werd als tiener al geprikkeld door het Beloofde Land, en studeerde er verschillende jaren Arabisch en Hebreeuws. Nu mag ze het land tien jaar lang niet meer in.

Tijdens haar lezing voor Christen Forum was er echter geen sprake van bitterheid. Nochtans wordt haar visie op het IsraŽlisch-Palestijns conflict door Joodse media eenzijdige propaganda genoemd (zie bv. het standpunt van Joods Actueel). Het moet aartsmoeilijk zijn om in een dusdanig gepolariseerd conflict, en met haar persoonlijke inreisverbod, nog een evenwichtige lezing te geven. Daar is Brigitte Herremans bij Christen Forum zeker in geslaagd. Ze trekt de kaart van het Palestijnse volk, maar haar toon is steeds feitelijk en het overzicht erg breed. Je voelde duidelijk dat ze dit soort lezingen al vele malen heeft gegeven, gewend om duidelijk te zijn, maar op haar hoede voor oordelende uitspraken of lange tenen in ťťn van beide kampen.

Op mij had de lezing een dubbel effect. Het was allereerst een uitstekend historisch overzicht met foto’s, kaarten van de regio en uitleg bij de belangrijkste (recente) gebeurtenissen. Vanaf de Balfourverklaring in 1917, over de Naqba en de zesdaagse oorlog in 1967, kregen we ook inzicht in het ontstaan van de Fatah beweging, de PLO en Hamas. De lezing gaf inzicht in de befaamde Oslo-akkoorden en de hoop die daarop volgde. Brigitte Herremans legde ook uit dat het om een territoriaal-geografisch conflict gaat; de religieuze dimensie is bijzaak.

Maar naast een uitstekende geschiedenisles, beluisterde ik een grote tristesse. Ik verliet de zaal met droefheid. Want hoewel we haar gevraagd hadden om iets te zeggen over ‘hoop op vrede’, en Brigitte Herremans ook wel vertelde over enkele hoopvolle kleine initiatieven en over het werk van ngo’s, is de escalatie enorm. Ze noemde het huidige Joodse regime een ‘apartheidsregime’ omdat er bijvoorbeeld voor Palestijnse burgers in IsraŽl enkel militaire rechtspraak is (i.p.v. burgerlijke rechtbanken met recht op verdediging). Bovendien ontbreekt ondertussen elke vorm van ‘respect voor de vijand’. Palestijnen zitten al lang niet meer aan de onderhandelingstafel; ze worden genegeerd. De hoop is ver te zoeken.

Sinds de lezing Van Brigitte Herremans in februari en de opmaak van dit verslag, stierven alweer tientallen mensen op de grens tussen Gaza en IsraŽl. Ter ere van die mensen, en zovele andere slachtoffers, doen we er goed aan de geschiedenis van beide volkeren te blijven vertellen. Voor Brigitte Herremans was de lezing bij Christen Forum haar laatste activiteit voor Broederlijk Delen, want ondertussen werkt ze als cultureel programmator Midden-Oosten voor Bozar. Gelukkig is er nog het uitstekende boek dat ze samen met Ludo Abicht schreef: IsraŽl en Palestina – De kaarten op tafel (Pelckmans 2016). Een aanrader!

Verslag: Katrien Ruytjens, lid van de stuurgroep

Meer over deze conferentie

Naar boven

Andere terugblikken

Conferentie Steven Fuite - 23 oktober 2017

Conferentie Thomas Quartier - 27 november 2017

Conferentie Roger Burggraeve, Michel Kempeners, Joachim Jamaer - 29 januari 2018

Conferentie Brigitte Herremans - 26 februari 2018

Conferentie Frťdťric Van Leeuw - 26 maart 2018

Meer over de conferenties van 2017-2018

Naar boven

Uw financiŽle steun

Christen Forum is een onafhankelijke v.z.w., en wij willen dat per se zo houden. Wij willen bovendien een heel open forum zijn. De toegang tot de conferenties is gratis, voor het tijdschrift is er geen abonnementskost.

Ter conferentie vragen wij de deelnemers een vrije bijdrage. Maar dat volstaat niet om alle kosten te dekken.

Er is ook wat structurele toelage, maar alleen met uw gulle aanvullende steun kunnen wij conferenties blijven organiseren. Sprekers zijn altijd heel verwonderd over de belangstelling die dit christelijk Forum kan opwekken. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Christen Forum ook in de toekomst zijn rol kan spelen.

In het verleden heeft Christen Forum altijd milde steun ontvangen van zijn sympathisanten om dat te kunnen blijven doen. Ook nu rekenen wij weer op u!

Uw bijdrage kunt u storten op de rekening van Christen Forum:

IBAN BE93 4537 1257 9167 (453-7125791-67)
BIC KREDBEBB
van Christen Forum vzw,
Pietelbeekstraat 165
3500 Hasselt

Met vermelding: Steun 2017

Naar boven

Naar boven

Abonnement op het tijdschrift

Het tijdschrift is gratis en wordt verstuurd naar iedereen die daarom verzoekt. Nieuwe belangstellenden in uw omgeving kunnen zich aanmelden ter gelegenheid van een van de volgende conferenties, of zij kunnen een verzoek om opgenomen te worden in het adressenbestand sturen naar het secretariaat van Christen Forum (p.a. Rudi Draye, Pietelbeekstraat 165, 3500 Hasselt. E-mail tijdschrift@cflimburg.be).`

Help ons postzegels besparen

De kosten voor het verzenden van het tijdschrift vormen een belangrijke post op ons budget.

Wij proberen daarom zoveel mogelijk mensen via elektronische weg te bereiken. Bij het verschijnen van een nieuw nummer wordt u dan via mail verwittigd. Het volledige tijdschrift vindt u daarna op onze website. U kunt het daar ook downloaden en bewaren of afdrukken.

Als u het tijdschrift alleen per e-mail wil ontvangen, en niet (meer) per post, dan kunt u dat melden op de website, of u kunt een mailtje sturen naar tijdschrift@cflimburg.be

GeÔnformeerd worden via e-mail

Naar boven

Stuurgroep

Andrť Daemen, Fillips Defoort, priester Marc Desmet s.j., Lieve De Valck, Rudi Draye (secretaris & webmaster), Jos Geebelen, Ilse Gorissen, Michel Kempeners (voorzitter), Francis Loyens, Raf Nouwkens, Lieve Pollet, priester Etienne Quintiens (ondervoorzitter), Annemie Roppe (penningmeester), Katrien Ruytjens, Hubert Schepers, Martijn Steegen, Carl Spaas, Mieke Vandepitte.

Naar boven