Christen Forum Limburg

Wanneer nemen bisschoppen het op voor vrouwen die priester willen worden?

De Standaard 19 maart 2021

Agnes Pas

Agnes Pas - Voorzitster Interdiocesaan Beraad 1987-1995

Het is moedig en bemoedigend dat onze bisschoppen zich distantiëren van een voorbijgestreefd standpunt uit Rome. Dat is nog niet vaak gebeurd. De verrassende dynamiek doet deugd.

De Katholieke Kerk worstelt al langer met enkele fundamentele spanningsvelden. Daarvan is de visie op homoparen er één, de vraag naar het priesterambt voor vrouwen een ander. De triestigste dag uit mijn kerkleven was in mei 1994, toen een apostolisch schrijven van paus Johannes Paulus II werd uitgevaardigd. Daarin bevestigt de paus dat het priesterschap exclusief voorbehouden is aan mannen.

Hoe groot mijn betrokkenheid bij de kerk altijd is geweest, op dat ogenblik was ik diep teleurgesteld door de hardnekkigheid van eeuwenlange tradities die geen enkele kerkleider durft te veranderen. Ook niet als ze zich ervan bewust zijn dat er geen theologische argumenten te vinden zijn om die verandering tegen te houden. De angst voor de gevolgen is groter dan de durf om een nieuwe weg in te slaan.

Gedurende meer dan veertig jaar heb ik mee aan de kar getrokken om vrouwen hun volwaardige en gerechtvaardigde plaats in het leiderschap van de Kerk te laten innemen. Er gaat zoveel spirituele dynamiek verloren omdat vrouwen geen volle verantwoordelijkheid krijgen om christelijke geloofsgemeenschappen te leiden en te begeleiden. Ook al is er heel veel mogelijk geworden, de vraag wordt nog steeds uit de weg gegaan.

Een ongelooflijke bewondering heb ik voor vrouwen die desondanks op de plaats gaan staan die ze innemen als pastor met beperkte bevoegdheden. Vrouwen die geloofsgemeenschappen dragen en stimuleren, die nabij blijven in gebed en gesprek. Vaak heb ik gedacht dat wij, vrouwen, te braaf zijn. De vrouwelijke pastors in de kerk zijn kneedbaar en bevlogen, maar meestal ook gehoorzaam. Het zijn mannen die de beslissingen nemen, vrouwen moeten ze ondergaan.

Moegestreden laat ik het nu aan anderen over, denk ik dan. Maar nu kan ik het toch even niet laten. Nogmaals vernamen we dit jaar dat vrouwen hun plaats moeten kennen en aanvaarden. Ze mogen geen eindverantwoordelijkheid dragen in parochiegemeenschappen. Schande. Er volgde een klein protest en veel gelatenheid. Maar geen bisschop die op dat ogenblik hun verdediging opnam. Jammer.

Maar vrouwen blijven doen waar ze goed in zijn. Ze laten zich niet langer tegenhouden. Ook in de kerk niet, al is dat zonder ambtelijke bevestiging.