Christen Forum Limburg

Uw gegevens wijzigen

Als de contractgegevens waarover wij beschikken niet meer accuraat zijn, dan kan u hier de wijziging(en) opgeven.

Vul het formulier hieronder volledig in en klik dan VERZENDEN.

Welke wijzigingen wil u melden? Aanspreking
Wijziging of correctie familienaam
Wijziging of correctie voornaam
Wijziging of correctie adres
Wijziging of correctie e-mailadres
Wijze van informeren

Vul uw abonneenummer in, als u dat kent.

Het abonneenummer is het eerste van twee getallen op het adresetiket van het tijdschrift

Het abonneenummer staat op het adresetiket van het tijdschrift

Het abonneenummer wordt ook vermeld in de e-mail die een nieuwsbrief meldt.

Abonneenummer

Als u een adreswijziging meldt,
geef dan hier uw oude adresgegevens op.

Straat  ;
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Nieuwe gegevens

Velden met een sterretje moet u alleszins invullen!

Aanspreking * Mevrouw
Mejuffrouw
De heer
De heer en mevrouw
Familie
Priester
Pater
Broeder
Zuster
Familienaam *
Voornaam *
Straat * ;
Huisnummer *
Busnummer
Postcode *
Gemeente *
Land *
E-mailadres
Hoe wil u worden geïnformeerd? * E-mail
post
Commentaar
Bedenkingen die u wil toevoegen.
 

Bescherming
van uw gegevens

De gegevens die u ons bezorgt zullen wij uitsluitend gebruiken om u te informeren.

U kunt altijd het inzagerecht uitoefenen bedoeld in Art. 10 van de wet van 8 dec. 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Dat doet u door een verzoek te richten tot het secretariaat van Christen Forum vzw.

Bloemstuk conferentie 19 januari 2009