Christen Forum Limburg

Uw vraag aan de spreker

In het eerste deel van elke conferentie krijgt de spreker het forum om het thema vanuit haar of zijn invalshoek te belichten.

In het tweede deel van de conferentie worden aan de spreker vragen voorgelegd van het publiek. De vragen worden schriftelijk gesteld en tijdens de pauze van de conferentie samengebracht.

Als u bij de komende conferentie een vraag hebt voor de spreker, dan kan u die ook nu al stellen.

Vul dit formulier in en druk dan op de knop VERZENDEN.

Het formulier vraagt u een paar persoonlijke gegevens. Als u dat verkiest, dan hoeft u die niet in te vullen. Als uw vraag aan de spreker wordt voorgelegd, dan gebeurt dat alleszins zonder naamvermelding.

U kunt geen vraag stellen als de conferentie al voorbij is!

Ik heb een vraag voor * Dominee Steven Fuite - De betekenis van de 16e eeuwse Reformatie vandaag
Prof. Thomas Quartier - Het klooster in je leven
Prof. Roger Burggraeve & Michel Kempeners - Geen toekomst zonder kleine goedheid
Brigitte Herremans - Israël en Palestina
Frédéric Van Leeuw - Radicalisering en terrorisme
Familienaam
(niet verplicht)
Voornaam
(niet verplicht)
E-mailadres
(niet verplicht)
Sprekend als…
(Kunt u ons een aanduiding geven van de positie van waaruit u reageert?)
Uw vraag *
Hoe dikwijls gaat u naar de conferenties? Meer dan 1 keer per jaar
Meestal 1 keer per jaar
Soms, maar niet ieder jaar
Nooit
Dit is de eerste keer
Krijgt u al informatie over de activiteiten van Chisten Forum? Ja
Nee
Commentaar
Bedenkingen die u wil toevoegen.
Klik op VERZENDEN, anders wordt uw vraag niet verzonden!

Vragenblad

U kunt ook het formulier downloaden dat bij het begin van elke conferentie aan de deelnemers wordt overhandigd.

U kunt dan het formulier rustig invullen en het tijdens de pauze van de conferentie terugbezorgen aan de uitgang van de zaal.

Download het vraagformulier

Op de hoogte blijven?

Wij houden u graag op de hoogte van de activiteiten van Christen Forum

Vul het gegevensformulier in

 

Timothy Radcliffe