Christen Forum Limburg

Wij houden u graag op de hoogte van de activiteiten van Christen Forum.

Vijf keer per werkjaar (oktober, januari, februari, april en juli) verschijnt een nieuwsbrief.

U kan vragen om via e-mail op de hoogte te worden gehouden. U kan dan de nieuwsbrief op deze website lezen, en hem ook downloaden (PDF-formaat).

Als u ervoor kiest om via e-mail te worden geïnformeerd helpt u ons portkosten besparen. Uzelf doet er ook uw voordeel mee: u wordt meteen geïnformeerd bij andere belangrijke updates op deze website

Als u op de hoogte wil blijven, vul dan het formulier hieronder volledig in en klik daarna VERZENDEN.

 

Aanspreking * Mevrouw
Mejuffrouw
De heer
De heer en mevrouw
Familie
Priester
Pater
Broeder
Zuster
Familienaam *
Voornaam *
Geslacht * Vrouw
Man
Straat  * ;
Huisnummer *
Busnummer
Postcode *
Gemeente *
Land *
E-mailadres *
Informatie enkel via elektronische weg
(Geen verzending via post)  *
Ja
Nee
Commentaar
Bedenkingen die u wil toevoegen.
Klik op VERZENDEN, anders wordt uw aanvraag niet verzonden!

Bescherming
van uw gegevens

De gegevens die u ons bezorgt zullen wij uitsluitend gebruiken om u te informeren.

U kunt altijd het inzagerecht uitoefenen bedoeld in Art. 10 van de wet van 8 dec. 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Dat doet u door een verzoek te richten tot het secretariaat van Christen Forum vzw.

Bloemstuk conferentie 19 januari 2009