Christen Forum Limburg

Het Lam Gods

De kern van het christelijk geloof

Een film van KTO
met Ludo Collin en Peter Schmidt

Het Lam Gods

De Franse televisiezender Fondation KTO TÚlÚvision Catholique maakte een documentaire over De Aanbidding van het Lam Gods. Hij deed daarvoor een beroep op twee Vlaamse experten: Ludo Collin en Peter Schmidt .

De opname werd ons welwillend ter beschikking gesteld. Wij zorgden voor de transcriptie en de vertaling en filmstudio Potvos zorgde voor de Nederlandse ondertiteling.

Binnenkort kunt u dit boeiende verhaal over de geschiedenis en vooral de boodschap van het wereldberoemde retabel bekijken.

De film vervangt de conferentie met Ludo Collin die gepland was voor 23 november 2020, maar die omwille van de coronamaatregelen niet kon doorgaan.

Wij houden u op de hoogte.

Wil u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten?

Word e-mailabonnee

Kanunnnik Ludo Collin is rector van de Sint-Baafskathedraal in Gent en bisschoppelijk gedelegeerde voor cultuur. Hij is van nabij betrokken bij de restauratie van het veelluik van de gebroeders Van Eyck.

Peter Schmidt is titulair kanunnik van de Sint-Baafskathedraal, Hij doceerde aan het Bisschoppelijk Seminarie in Gent en aan de KULeuven. Theologie, bijbel, kunst en cultuur vormen zijn studiegebied. Van hem verscheen "Het Lam Gods" waarin hij doordringt tot de Middeleeuwse denkwereld.z

Van Eyck plaatste de religieuze iconografie in een landschap met weidse perspectieven en baanbrekend optisch schilderwerk. Hij schilderde in meerdere lagen, wat een tot dan toe ongekende diepte gaf aan Het Lam Gods.

Nog belangrijker dan zijn schildertechnische prestatie is echter de religieuze betekenis van dat altaarstuk. De gebroeders Van Eyck stellen een boodschap voor die de kern van ons christelijke geloof samenvat. Die voorstelling is allerminst ouderwets, we kunnen ze vandaag nog catechetisch gebruiken. Wie niet vertrouwd is met het christelijk geloof, heeft aan Het Lam Gods haast een stripverhaal dat het geloof thematisch samenvat. Dat begint aan de buitenkant met de sibillen en de profeten, vervolgens de boodschap van de engelen aan Onze-Lieve-Vrouw. Aan de binnenzijde vind je de verheerlijkte Christus en de menselijke Christus, Jezus die lijdt enzovoorts.

Ook de natuur in het kunstwerk is meesterlijk uitgewerkt. Je kunt haast elk detail gebruiken om iets uit te leggen dat ons vandaag beroert.

(Ludo Collin in Kerk en Leven)

Het centrale paneel van Het Lam Gods
Het Lam Gods - detail