Christen Forum Limburg

Jaarprogramma 2017-2018

Maandag 23 oktober 2017 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

De betekenis van de 16e-eeuwse Reformatie vandaag

Dominee Steven Fuite

Voorzitter Verenigde Protestantse Kerk België (VPKB)

In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat het Christendom in Europa diepgaand hervormd werd met het ontstaan van het protestantisme. Die Reformatie heeft het kerk-zijn en onze cultuur en samenleving grondig veranderd.

Ds. Steven H. Fuite is synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Hij vertelt in deze lezing over zijn persoonlijke protestantse spiritualiteit en hoe die zich verhoudt tot de katholieke cultuur in België. De VPKB is immers een minderheidskerk, maar blijft sterk getuigend aanwezig. Wat betekent de Protestantse Kerk 500 jaar na de Reformatie nog? Welke specifieke bijdrage levert ze aan onze samenleving? En welke vragen stellen we als christenen aan elkaar? Een geanimeerde opening van het Christen Forum seizoen

Meer informatie

Naar boven

Maandag 27 november 2017 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Het klooster in je leven

Monastieke spiritualiteit als provocatie

Prof. Thomas Quartier

Benedictijn van Doetinchem

Kloosterromantiek trekt tegenwoordig velen aan. Maar is dat de eigenlijke zeggingskracht van het monastieke leven? Als we de lange geschiedenis van het monnikendom bekijken, dan blijkt al snel dat deze levensvorm maar al te vaak aanstoot gaf. Ook vandaag kan een leven dat zich aan de mechanismes van de flexibele samenleving onttrekt, confronterend werken.

Monastieke spiritualiteit kan naast fascinatie ook provocatie betekenen. In deze lezing zal broeder Thomas, zelf monnik en professor voor monastieke studies, de spiegel van het monnikendom voor ieders leven proberen te ontdekken. Kunnen kloosters in de huidige kerk en samenleving opnieuw een heilzame provocatie zijn? Wat betekent de radicaliteit van het monastieke leven voor iedereen die op zoek wil gaan naar zijn eigen innerlijk, naar diepe inspiratie?

Een spannende verkenningstocht die het leven op z'n kop kan zetten

Meer informatie

Naar boven

Maandag 29 januari 2018 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Geen toekomst zonder kleine goedheid

Een muzikale lezing over menswaardig samenleven

Prof. Roger Burggraeve

Moraalfilosoof KULeuven

Michel Kempeners

Woordkunstenaar

Joachim Jamaer

cellist

Voor een nieuw verstaan van de toekomst van ons menselijk samenleven laten we ons inspireren door de “kleine goedheid” van de Franse filosoof Emmanuel Levinas. Hijzelf zet ons daarvoor op het spoor van een “afschuwelijk” boek: ‘Leven en Lot’ van Vasili Grossman.

Een centrale figuur in het boek is de heilige dwaas Ikonnikov, die het kwade als schaduwzijde van het goede ontmaskert. Hij openbaart gaandeweg de bedreiging van een rechtvaardig collectief welzijn dat omslaat in haar tegendeel. Ondanks de twijfel over een goede afloop, belanden ze niet in wanhoop. In de crisis ontluikt het idee van een nieuwe, hoopvolle visie op de toekomst. Ook al wint de kleine goedheid nooit, ze wordt ook nooit overwonnen.

Via een intrigerende lezing van deze literatuur, ontdekken we met Levinas hoe de kleine goedheid ook in Jezus’ verkondiging van het Rijk Gods een centrale plaats krijgt.

Met muzikale intermezzo’s op cello door Joachim Jamaer

Meer informatie

Naar boven

Maandag 26 februari 2018 om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Israël en Palestina

Waar ligt de grens?

Brigitte Herremans

Beleidsmedewerker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en Pax Christi

Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt vaak gezien als een strijd tussen twee volkeren die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Vrede lijkt onmogelijk omdat geen van beide partijen de strijdbijl wil begraven. Land en basisrechten vormen echter de voornaamste inzet van het conflict: Israël heeft een eigen staat sinds 1948 en het verhindert al zolang de oprichting van een Palestijnse staat.

Komt dit ooit goed? De zgn. tweestatenoplossing is geen onmogelijke wensdroom. Wel is een moediger engagement van beleidsmakers en een kritische benadering nodig die gebaseerd is op feiten in plaats van op emoties en die het onrecht aan beide kanten durft benoemen. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor een effectief vredesproces.

Brigitte Herremans is beleidsmedewerker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. In september 2016 moest zij gedwongen Israël verlaten, “slachtoffer van een heksenjacht tegen mensenrechten¬activisten”

Meer informatie

Naar boven

Maandag 26 maart 2018 om 0.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Radicalisering en terrorisme

Frédéric Van Leeuw

Federaal procureur

Frédéric Van Leeuw is als federaal procureur nauw betrokken bij het fenomeen van het gewelddadig terrorisme in ons land. Hij speelde een belangrijke rol bij de recente aanslagen o.m. in Brussel en Parijs.

In zijn uiteenzetting gaat hij op zoek naar de dieperliggende oorzaken van de radicalisering van sommige moslimmilieus in onze samenleving, en op de eventuele band met de Islam. Hoe dient een samenleving om te gaan met die realiteit, preventief en ook repressief ?

Als lid van de Sant'Egidio komt Van Leeuw op voor een vreedzaam samenleven van de verschillende religies in een westerse samenleving die de rechtsstaat hoog in haar vaandel draagt . Recent ontving Frédéric Van Leeuw de hoogste onderscheiding in Frankrijk: hij werd als ridder opgenomen in het Légion d’honneur.

Meer informatie

Naar boven