Christen Forum Limburg

Jaarprogramma 2016-2017

Maandag 24 oktober 2016

Is een Europese islam mogelijk?

Brahim Laytouss

Imam, islam theoloog

De islam is steeds prominenter aanwezig in de Europese samenlevingen, zoveel is duidelijk. Maar islamitisch extremisme en religieus geïnspireerd geweld veroorzaken heel wat onbegrip en angst. Een van de bruggenbouwers tussen de islamitische theologie en de hedendaagse Vlaamse samenleving is Brahim Laytouss. Deze imam in Gent deed onderzoek naar Belgische Syriëstrijders. Zo kwam hij in contact met families van geradicaliseerde jongeren. Hij is kritisch voor de institutionele islam: ‘We moeten geen signalen meer geven, we moeten jongeren met argumenten overtuigen dat radicalisering niet de weg is. Dat doe je niet met een preek, maar met een programma dat vanuit een theologische visie een antwoord geeft op de levensvragen waarmee jongeren zitten, en dat een perspectief biedt aan jongeren die zo diep in hun haat en wrok zitten dat ze deze samenleving niet meer als de hunne beschouwen.’ Naast het werken met jongeren engageert Laytouss zich voor een Europese organisatie van imams en theologen die ijveren voor een Europese Islam.

Meer informatie

Naar boven

Maandag 28 november 2016

De plaats van de Kerk in onze samenleving

Mgr. Jozef De Kesel

Aartsbisschop

Onze samenleving vandaag is aan fundamentele veranderingen onderhevig. Waar we vroeger in een vrij homogeen christelijke cultuur leefden, is het levensgevoel vandaag zeer geseculariseerd. Tegelijk is de samenleving multicultureel en multireligieus geworden. De opkomst van de islam heeft bijvoorbeeld het debat rond de plaats van de godsdienst weer helemaal op de kaart gezet. Tegelijk gaan er heel wat stemmen op om religie volledig naar de privésfeer te verwijzen. Wat betekent dit voor de zending van de Kerk? Wat is de plaats van een geloofsgemeenschap in deze veranderende context? Heeft de Kerk ook een maatschappelijke betekenis? Hoe verhouden zich Kerk en staat?

Aartsbisschop Jozef De Kesel formuleert een antwoord op deze actuele vraagstukken voor de toekomst van de Kerk

Meer informatie

Naar boven

Maandag 30 januari 2017

Noten streven naar God

Sigiswald Kuijken

Muzikant, dirigent van La Petite Bande

Was het niet Dostojewski die zei: “schoonheid zal de wereld redden”? Dit is wat we bedoelen wanneer we verwijzen naar onze spirituele honger of onze zoektocht naar troost in deze wereld. Muziek kan een manier zijn om ons dichterbij het innerlijke te brengen. Het is in elk geval de weg die muzikant en dirigent Sigiswald Kuijken heeft gekozen. Hij combineerde in zijn loopbaan doorgedreven musicologisch onderzoek met een grote ontvankelijkheid voor de spirituele betekenis van de oude muziek. Voor Christen Forum geeft Sigiswald Kuijken een muzikale lezing over de Matthäuspassie van J.S. Bach, een van de meest gelaagde muziekstukken uit de Westerse geschiedenis. Sigiswald Kuijken brengt musicologische inzichten, een getuigenis van de eigen spirituele zoektocht in de Mattheüspassie én live muziek.

Meer informatie

Naar boven

Maandag 20 februari 2017

Iedereen spiritueel?

Ilse Cornu en Johan Vandervloet

Theologen en bezielers van vzw ZinVinding

Spiritualiteit spreekt aan; velen mensen voelen het verlangen naar een diepere laag in het leven. Wie is die nieuwe zinzoeker? En speelt het christelijk geloof nog een rol in zijn existentiële en maatschappelijke tocht? Dat zijn cruciale vragen voor christenen vandaag. Confronterende vragen ook, die uitnodigen om het christelijk referentiekader grondig te bevragen. Ilse Cornu en Johan Vandervloet publiceerden op basis van onderzoek en ervaringen in pastoraat een boek over zinvragen in de hedendaagse samenleving. Voor Christen Forum exploreren ze deze zinvragen én de manier waarop ze zich verhouden tot het christelijk geloof. Ze brachten begin dit jaar MagaZIjn uit, een online e-zine over zingeving. www.magazijn.community wil hedendaagse mensen een ‘magazijn’ van zin aanbieden en inspireren tot zinvol leven en samenleven. Een inspirerende avond.

Meer informatie

Naar boven

Maandag 27 maart 2017

Vrede is een werkwoord

Wat vermag interreligieuze dialoog tegen gewelddadig extremisme?

Jan De Volder

prof. KU Leuven, Cusanus Leerstoel 'Religie, Conflict en Vrede'

Onze snel veranderende wereld lijkt ook in sneltempo gewelddadiger te worden. Europa wordt omringd door een ‘ring of fire’ van oorlogen, van Oekraïne over Syrië en Irak tot Libië. Ook de Europese landen worden steeds vaker opgeschrikt door terreurdaden, die vaak gelinkt zijn aan het internationale jihadisme. Veel tijdgenoten wijzen met de vinger naar alle religies, alsof die per definitie bron van geweld zijn.

Maar hoe is de band tussen religie en geweld? Hoe komt het dat jonge mensen zo snel kunnen radicaliseren, ook als ze daarvoor amper een religieuze levenswandel hadden? En wat vermogen religieuze leiders en gelovigen tegen het gewelddadig extremisme?

Jan De Volder, die als co-titularis van de Cusanusleerstoel aan de KU Leuven het vak ‘Religie, conflict en vrede’ doceert, neemt ons mee op een ‘tour d’horizon’ door de geopolitiek van de religies, in en rond Europa, maar ook in de periferie van de Europese grootsteden. Vanuit zijn engagement bij de Gemeenschap van Sant’Egidio reflecteert hij over de zachte kracht van de interreligieuze dialoog en stelt hij dat christenen meer dan ooit hun bijdrage aan de vrede te leveren hebben. Want vrede is een werkwoord

Meer informatie

Naar boven