Christen Forum Limburg

Jaarprogramma 2015-2016

maandag 19 oktober 2015

Het godgewijde leven

Zin van een monastieke roeping in de 21ste eeuw

Philippe Vanderheyden

Abt van de abdij van Chevetogne

Paus Franciscus kondigde in 2014 een jaar aan van het godgewijde leven. Godgewijden zijn geroepen om een concreet model van samenleven te volgen; een model dat aantoont dat het mogelijk is om als broeders en zusters samen te leven. De Paus kent de godgewijden een profetische opdracht toe: “de wereld wakker schudden”. Profeten hebben de gave om het eigen tijdsgewricht te doorgronden en de diepere betekenis van de gebeurtenissen te achterhalen. Maar hoe beleven religieuzen vandaag deze opdracht? Voor de stichters van de orden was het evangelie altijd de absolute norm. De vraag is of het evangelie nog steeds het “vademecum” is voor het leven van elke dag en voor de keuzes die de geroepenen maken.

Met het jaar van het godgewijde leven richt de Paus zich overigens niet alleen tot de godgewijden. Zijn oproep heeft in zich een ruimer perspectief voor een god-gericht leven in een Kerk en een wereld met heel wat uitdagingen. Allemaal moeten wij, geÔnspireerd door het evangelie, meer en meer de gist worden in een maatschappij, ‘de stad op de berg’ die mensen de kracht van de woorden van Jezus laat ervaren.

De abt van ťťn van de grote abdijen van BelgiŽ legt voor Christen Forum de opdracht en uitdagingen voor godgewijden in de 21ste eeuw ter tafel.

Meer informatie

Naar boven

maandag 30 november 2015

Jouw armoede is ook de onze

Tussen caritas en systeemhervorming

Ides Nicaise

Onderzoeker bij HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving – hoofddocent levenslang leren KULeuven

Wat gaat er door je hoofd als een Roma-vrouw met kind op de arm haar hand naar je uitsteekt? En een paar dagen – maanden - jaren later opnieuw? Is een samenleving zonder armoede haalbaar? In 2010 verbonden de Europese leiders zich ertoe om het aantal armen in de EU met 20 miljoen te verminderen. Intussen is het cijfer met 14 miljoen toegenomen. Armoede is in wezen echter geen probleem van de armen, maar een ziekte van de samenleving waarvan het waardensysteem door elkaar geschud is. De armen zijn daar alleen de grootste slachtoffers van: zij worden getroffen in hun existentie zelf. Maar de ganse gemeenschap lijdt eronder. Meer dan ooit is er dus een herbronning nodig van ons Westers economisch en sociaal systeem.

Het evangelie reikt ons daartoe een paar bakens aan: mildheid en vertrouwen zijn het cement van een nieuwe economie. In deze conferentie geeft professor Ides Nicaise een analyse van de feiten, maar stelt hij ook christelijk-ethische vragen.

Meer informatie

Naar boven

maandag 25 januari 2016

Euthanasie: waarom niet?

Marc Desmet

JezuÔet en palliatieve-zorgarts

Je kunt niet meer over het levenseinde spreken zonder dat het woord ‘euthanasie’ valt. ‘Mijn papieren zijn klaar…’ Niet alleen neemt het aantal euthanasies jaarlijks toe (nu ongeveer 1/20 van alle overlijdens), ook het type verschuift: van terminaal naar niet-terminaal, van fysisch ondraaglijk lijden naar psychisch ondraaglijk lijden, van euthanasie naar hulp bij zelfdoding. Ook veel gelovigen vinden euthanasie evident: waarom niet? Toch is euthanasie niet vanzelfsprekend. Niet voor de zieke die afhankelijk is van een goed luisterende arts en omgeving. Niet voor naasten die verder leven met soms erg verschillende belevingen. Niet voor artsen die ‘het’ mogen doen, terwijl ze bij anderen zelfdoding moeten voorkomen. Er is nog een betrokkene: onze cultuur. Waarom zoveel Euthanasia talk? Is het omdat we te lang leven, te lang lijden, te lang sterven? Is het omdat we minder spirituele draagkracht hebben? En hoe komt het dat de Benelux in 2015 mondiaal de enige plaats met een euthanasiewetgeving was?

Er blijft een groot speelveld voor ethiek binnen het ongeoorloofde, want doden blijft ‘ongeoorloofd’. Toch? Zoveel vragen. Zo weinig reflectie die de waan van de dag overstijgt. Marc Desmet, jezuÔet en palliatieve-zorgarts, wil nuances aanbrengen vanuit meer dan twintig jaar dagelijkse ervaring. En vanuit zijn geloof.

Meer informatie

Naar boven

maandag 29 februari 2016

Geweld in naam van religie

Heinrich Bielefeldt

Katholiek theoloog, jurist en professor mensenrechten universiteit Erlange (D)

Sinds 2010 is Heiner Bielefeldt speciaal gezant ‘Freedom of Religion’ voor de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. In die hoedanigheid reist hij de wereld rond om te praten met gelovigen. Hij onderzoekt welke obstakels mensen ondervinden in het belijden van hun geloof en hoe godsdienstvrijheid kan gevrijwaard worden. In 2015 publiceerde hij een speciaal VN- rapport over geweld in naam van religie: daarin situeert hij het fenomeen en formuleert hij enkele belangrijke aanbevelingen aan overheden, media, onderwijs. Voor Christen Forum getuigt hij over zijn ontmoetingen met gelovigen op zijn reizen naar JordaniŽ, Vietnam, Laos, Paraguay, MoldaviŽ, Sierra Leone als speciaal gezant van de VN. Daarbij geeft hij inzicht in de schijnbare paradox tussen mensenrechten, godsdienstvrijheid en geweld in naam van religie.

Lezing in het Engels – met Nederlandse tekst.

Meer informatie

Naar boven

maandag 21 maart 2016

Ruimte voor christelijke identiteit

De positie van geloof in de huidige werkelijkheid

Lieven Boeve

Directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen

"De samenleving heeft de voorbije jaren bitter weinig inspanningen gedaan om jongeren te leren omgaan met diversiteit. Men heeft er alles aan gedaan om de publieke ruimte neutraal te maken. Maar wij leven niet van neutraliteit. Mensen leven van zingeving, van verhalen. En die zijn nooit neutraal.”

Aan het woord is Lieven Boeve, in een interview over de plaats van levensbeschouwingen in de maatschappij. Voor Christen Forum beantwoordt hij de vraag welke ruimte er nog rest in het publieke domein voor een christelijke identiteit. Welke is de positie van geloof, identiteit, opvoeding en vorming in de huidige culturele, sociale, economische en politieke werkelijkheid, met aandacht voor de (super)diversiteit en de crisis? Hoe worden de bestaande levensbeschouwelijke patronen ter discussie gesteld en uitgedaagd? Hoe kunnen godsdiensten, en meer bepaald het christendom, op een bijzondere manier bijdragen tot het welzijn en de toekomst van de mens, de jongere in het bijzonder? Daarbij is ook de band kerk-maatschappij, katholiek onderwijs-kerk niet zonder belang. Met deze conferentie geeft Lieven Boeve ons een inkijk op de kansen die in het versnelde proces van detraditionalisering, individualisering en pluralisering besloten liggen.

Meer informatie

Naar boven