Christen Forum Limburg

Jaarprogramma 2013-2014

maandag 21 oktober 2013

Geloof en politiek engagement

Steven Vanackere

Federaal parlementslid

In het "correcte" politieke denken behoort geloven tot de persoonlijke levenssfeer, en moet het daar blijven. Welke ruimte heeft een christen dan nog die op het politieke forum wil handelen binnen de ethische krachtlijnen die Jezus trok? KŠn hij er Łberhaupt wel ooit in slagen echt te handelen overeenkomstig de weg van Christus? Is er wel een synthese mogelijk tussen wat het Evangelie voorhoudt en wat publieke verantwoordelijkheid in een veelkleurige maatschappij vereist? Of is die spanning net inspirerend en heilzaam?

Steven Vanackere denkt alvast dat "christelijk politicus"; een werkbaar begrip is. Hij getuigt vanuit een persoonlijk en geŽngageerd perspectief: " Christen zijn is een ambitie. Het is voor jezelf zeggen: ik wil proberen te leven naar het woord van Hem, naar de Grote verhalen die ons zijn aangereikt. Ook als politicus, al weet je dat zoiets extra lastig is.

Meer informatie

Naar Boven

maandag 18 november 2013

Christenen in het Midden-Oosten

Palestijnse bisschop getuigt

Monseigneur Elias Chacour

Melkitische aartsbisschop van Galilea

Elias Chacour is aartsbisschop van Galilea in de Melkitische Grieks-katholieke Kerk. Hij is een Palestijn-in-IsraŽl, die bij de stichting van de staat Israel in 1948 uit zijn dorp werd verdreven.

In het kruidvat van het Midden-Oosten leven christenen als minderheid in moeilijke omstandigheden. Vrede is in het bijzonder voor een christen de hoogste uitdaging. “Jezus is onze vrede, hij die met zijn dood de muur van vijandschap heeft afgebroken” (Paulus).

Chacour nam de handschoen op. Hij ijvert met woord en daad voor verzoening tussen Arabieren en IsraŽli's. Om zijn droom waar te maken stichtte hij onder meer in Ibillin een scholencomplex waar Christenen, Moslims en Joden welkom zijn. Er is nu zelfs een universiteit. De scholen behoren intussen tot de beste van IsraŽl.

Elias Chacour werd drie keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede.

Meer informatie

Naar boven

maandag 20 januari 2014

Waarmee moet het geloof echt bezig zijn?

Rik Torfs

Rector KULeuven

"Als de Kerk niet naar buiten treedt om te evangeliseren, gaat zij naar zichzelf verwijzen en dan wordt ze ziek. Dan gaat zij onbewust geloven dat zij haar eigen licht is; zij houdt op het mysterium lunae (het mysterie van de maan) te zijn (die niet uit zichzelf schijnt maar het licht van de zon weerspiegelt). Zij bezwijkt dan aan de ergste kwaal die haar kan overkomen, die van “geestelijke wereldlijkheid”. Dan leeft zij enkel nog maar om haar eigen kring te verheerlijken."

Aan het woord is paus Franciscus. Voor die nederiger en bescheiden paus heeft Rik Torfs al meermaals sympathie betuigd: "De paus moet wie gelooft, of half, of niet, ruimte laten. Daarin excelleert het katholicisme. Soms toch."

Aan Rik Torfs, man van de scherpe analyses en van het rake, vaak ironische en relativerende woord, vroegen wij om tegen deze hoopvolle achtergrond van herbronning te spreken over waar het dan wel om gaat.

Meer informatie

Naar boven

maandag 17 februari 2014

De ziel onder de arm

Dťsanne van Brederode

Nederlandse gelovige auteur en filosofe

"Van stuurloze types die doelloos en treurig door het leven gaan, zeg je dat ze met hun ziel onder de arm lopen. Normaal lokaliseren we de ziel in het lichaam, ergens begraven in het hart of het hoofd of daartussenin. Maar in deze stuurloze tijd lopen we allemaal met onze ziel onder de arm." De Nederlandse gelovige filosofe Dťsanne van Brederode schreef er een boek over, met als ondertitel “Over aandachtig leven”. Dat mag met de ziel onder de arm. Zij pleit voor wankelmoed, de moed om te wankelen. "Christus had de moed zich wankel op te stellen."

"Er is een groep die zijn twijfel en ongeloof wegsteekt door de dogma’s te beklemtonen die ze zelf niet begrijpen. De andere groep geeft toe zelf te zoeken en te twijfelen, maar daarmee vlakken ze het geloof af. Ze vinden dat het niet te rijmen valt met de huidige wetenschap en cultuur. Alles moet dan maar symbolisch worden opgevat. Beide geven mij het gevoel het geloof op te geven en laten de gelovigen aan hun lot over."

"Het christendom heeft zoveel verborgen schatten, maar dominees en priesters weten niet meer hoe ze die cadeaus moeten uitpakken. Zoveel gemiste kansen."

Dťsanne van Brederode schreef eerder enkele mooie, gelaagde romans en won daarvoor de Gerard-Walschapprijs. Ze maakt daarnaast bijdragen voor kranten en televisieprogramma’s over levensbeschouwelijke thema’s.

Meer informatie

Naar boven

maandag 24 maart 2014

Doodgelukkig bij gevangenen en zieken

Een pastor getuigt

Jan De Cock

Jan De Cock is deeltijds ziekenhuispastor in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Om de vreugde en om den brode. Hij verdeelt zijn tijd: de helft in de gevangenis, de andere helft in het ziekenhuis.

Hij werd bekend om zijn engagement voor de gevangenen in de wereld. Hij trok wereldwijd langs meer dan 150 gevangenissen; in de helft daarvan liet hij zich vrijwillig opsluiten om van binnenuit de polsslag te voelen van mannen en vrouwen achter de tralies.

Jan De Cock brengt een ode aan het leven, een handreiking om niet bang te zijn voor ziekte en nog minder voor de dood. "Ik zie dat zelfs bij het grootste verdriet de liefde uiteindelijk overwint."

Voor zijn boek “Doodgelukkig leven – Hoopvolle verhalen uit het ziekenhuis” kreeg hij in 2012 de prijs van het spirituele boek. Over zijn ervaringen in gevangenissen schreef hij "Hotel Prison"

.

Meer informatie

Naar boven