Christen Forum Limburg

maandag 21 november 2011

Als hemel en aarde elkaar raken

Johnny De Mot
pastoor O.L.V. van Goede Bijstandparochie in Brussel

Priester Johnny De Mot is pastoor van de Onze Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk in Brussel.

De parochie kiest voor sterke gemeenschapsopbouw, waar in de eerste plaats het leven wordt gevierd. Ze engageert zich zowel horizontaal (in de vele werkingen en in de keuze voor armen en alleenstaanden) als verticaal in een levensnabije liturgie die aansluit bij de tradities en op haar beurt traditie voor de toekomst wil maken. Zo kunnen dromen worden waar gemaakt.

Een sterk getuigenis over gewijd en niet-gewijd herderschap.

Dank zij uw milde steun!

Met een sterk getuigenis schetste Johnny De Mot een praktisch beeld van wat Jan Dumon in de vorige conferentie vanuit een bezinnende invalshoek beschreef: de droom van een broederlijke Kerk.

Johnny De Mot is in heel wat organisaties sociaal actief. Dank zij uw milde bijdrage op de conferentie konden wij 500,00 euro overmaken aan een van de werken die hem nauw aan het hart liggen, de vzw Le relais de Ghoy voor de opvang van thuislozen. Wij hopen dat daarmee voor sommigen Kerstmis een beetje warmer zal zijn.

U kunt ook nog altijd uw eigen bijdrage storten op BE31 7350 2749 65 55 (735-0274965-55) van Le relais de Ghoy, Bijstandstraat 5 in 1000 Brussel.

Geen syllabus, wel een boek over Johnny De Mot

Het hart van Brussel

Bart Demyttenaere heeft een volledig boek gewijd aan Johnny De Mot: Het Hart van Brussel. Johnny De Mot en zijn Bijstandparochie

Uit het woord vooraf:

“Ik wil niet dat het boek te veel over mijn persoon gaat,” antwoordt Johnny De Mot resoluut op de vraag van uitgever André Van Halewyck om hem uitgebreid te portretteren. “Je moet mijn gemeenschap centraal stellen. Ik ben maar een schakel in een groter geheel.”

Het zijn barre tijden voor de katholieke kerk in België. Terwijl de gevallen van seksueel misbruik, met als triest hoogtepunt de zaak omtrent de pedofiele bisschop Vangheluwe de media en de samenleving blijven beroeren en velen de kerk de rug toekeren, probeert Johnny De Mot samen met zijn parochieteam in Brussel gestalte te geven aan wat basiskerk in de praktijk moet zijn. De schandalen mogen dan al voor een sterke antikatholieke stemming hebben gezorgd in de samenleving, de parochie van de Brusselse pastoor bloeit als nooit tevoren. Van ontdopingen heeft De Mot geen last. Integendeel. En waar in vele Belgische parochies de zondagsdienst door slechts een handjevol getrouwen wordt gevolgd, zit de kerk van Onze- Lieve- Vrouw van de Goede Bijstand op de Brusselse Kolenmarkt iedere zondagochtend behoorlijk vol. Mensen komen uit alle uithoeken van Vlaanderen om de 'dubbele' viering van elf tot één uur bij te wonen. Eerst is er de druk bijgewoonde eucharistieviering in de kerk zelf, waarin Johnny of medepastor Mathieu Peters voorgaan, altijd samen met een vrouw. Voor het tweede deel van de viering verhuist men naar het nieuwe zaaltje 'De Schelp: waar de parochianen tijdens de wekelijkse receptie bijpraten over wat ze de afgelopen week hebben beleefd. Eén keer per maand hebben er tijdens de eucharistieviering maar liefst drie verschillende nevendiensten voor kinderen plaats. De parochiegemeenschap verjongt stelselmatig.

Het barokke gebouw van de kerk van Goede Bijstand is een oase van rust waar letterlijk iedereen op ieder moment van de dag welkom is. Goede bijstand is hier geen loos begrip.

Niet alleen in liturgie en verkondiging staan Johnny en de zijnen sterk. Goede Bijstand is werkelijk een toekomstgerichte gemeenschap. De blijde boodschap uit het evangelie klinkt immers hol wanneer de mooie woorden niet in de praktijk worden omgezet. Het aantal initiatieven voor de minst bedeelden van de samenleving is niet op één hand te tellen. De parochie speelt meteen in op elke nieuwe nood die zich in het centrum van Brussel aandient. De talrijke vzw's draaien op de kracht van tientallen vrijwilligers die Johnny voor zijn parochiale kar weet te spannen.

Alle geïnterviewden spreken ze met zo'n grote waardering over de standpunten en het engagement van hun herder, dat Johnny De Mot - of hij dat nu graag heeft of niet - onvermijdelijk toch centraal komt te staan in dit boek.

Het boek verscheen in september 2011 bij uitgeverij  Van Halewyck.

Over dat boek en het geheim van Johnny De Mot, ging het in Reyers Laat.

Bekijk het interview met Johnny De Mot

Meer info over Het Hart van Brussel

Naar boven

Biografie

Johnny De Mot

Johnny De Mot werd geboren in Ninove op 23 augustus 1955. Na zijn priesterwijding kreeg hij de zorg toevertrouwd voor de pastoraal van de kansarmen van de dekenij Brussel. Hij werd in 1987 pastoor van de Bijstandparochie.

Verder is hij vooral werkzaam in projecten en initiatieven die verband houden met kansarmoede, jongerenprostitutie, mensenhandel en aids. Gedurende acht jaar was hij voorzitter van de solidariteitsactie Welzijnszorg

Naar boven

O.L.Vrouw van Goede Bijstand

Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand is een van de parochiekerken van Brussel-Centrum. In de jaren zestig werd de parochie liturgisch tehuis voor de Nederlandssprekende Brusselaars.

Brussel-benedenstad, de oude historische kern van Brussel, de Sint-Goriks-sector. De inwoners zijn naar riantere buurten verhuisd, een vergrijsde autochtone bevolking blijft achter, voor de rest is de plaats ingenomen door een heterogene massa migranten of door eenzamen, marginalen, illegalen die slechts kunnen overleven in de anonimiteit van de grootstad. Problemen in overvloed: werkloosheid, prostitutie, armoede, verkrotting, onveiligheid, drugs ...

Veel potentiële kerkgangers zijn daar niet. Maar als de kerk dáár niet aanwezig zou zijn, zou ze haar zending ontrouw zijn. Dáár is missiegebied. De kerk mag zich niet sluiten, maar moet oog hebben voor de noden rondom haar: als gist in het deeg moet ze werken aan bevrijding, aan rechtvaardigheid, aan leven voor iedereen, en wel in overvloed (Jo., 10, 10).

De Bijstandskerk is een ontmoetingsplaats geworden van mensen die vanuit een evangelische bewogenheid aanwezig willen zijn bij het leven van de mensen in de stad.

Dat engagement is één met de zondagsvieringen. Dan komen van overal mensen samen om in een levensnabije liturgie hun leven te voeden en te oriënteren. Vieringen die er uiterlijk niet anders uitzien dan andere, maar die wel zeer intens beleefd worden omdat de gebruikte woorden groeien vanuit de dagelijkse realiteit.

TV Brussel wijdde op 23 oktober 2011 een item aan Johnny De Mot en zijn parochie: Wat is de kracht van pastoor Johnny De Mot?

Bekijk de reportage van TV Brussel.

De parochie O.L.V. van Goede Bijstand heeft een website.

Naar boven

Arm Brussel

Een verloederde binnenstad, aan de buitenrand blanke gemeenschappen beschermd door tralies, getto’s van daklozen, zwarten, Aziaten en heuse no-gozones voor de politie. Dit is de beschrijving van een gemiddelde stadje in de Verenigde Staten, maar als we niet opletten, gebeurt straks hetzelfde met ons eigenste Brussel. Dat zegt Johnny De Mot.

Naar aanleiding van het verschijnen in 2006 van een boek over de armoedeproblematiek in Brussel, verscheen een interview met Johnny De Mot in Kerk en Leven.

De Mot begon met een onthaaltehuis voor thuislozen, ontfermde zich over (vooral) jongens in de jeugdprostitie, kwam menshandel op het spoor en ontdekte al vlug de aidsproblematiek.

“In mijn eerste zondagsmis in de Bijstandskerk telde ik veertien aanwezigen. Wat een koude douche na mijn wijding met veel tamtam! Maar we hebben er samen een gemeenschap van kunnen maken. Liturgie en diaconie versterken elkaar enorm. Vandaag zit de kerk op zondag vol. Ruim honderd vrijwilligers maken van onze vele initiatieven, die intussen zelfstandige vzw’s geworden zijn en meestal subsidies genieten, unieke werkingen.”

„Armoede kun je niet aanpakken zonder aan zingeving te doen. Er is niet alleen geld nodig, maar ook respect en cultuur. Waarom luisteren we niet meer naar de argumenten van iemand die zich niet in het maatschappelijke keurslijf laat wringen? We vernieuwden ons toilet in de kerk speciaal voor de daklozen voor wie afgelopen winter de openbare toiletten werden gesloten. Antwoord eerst op de concrete noden en ga dan het gesprek aan.”

Lees het artikel van Kerk en Leven

Naar boven

Een pluim voor De Mot

Johnny De Mot

De Pluim is een initiatief van de Koning-Boudewijstichting en tien Vlaamse regionale tv-omroepen. Ieder van hen reikt een pluim uit aan mensen die zich met energie en creativiteit inzetten voor andere mensen.

In 2010 was Johnny De Mot kandidaat voor de pluim van tv-Brussel.

Naar boven

Man van God

In zijn boek Mannen van God wilde Bart Demyttenaere aan de hand van een aantal portretten het gezicht tonen van de kerk in 2007.

Één van de portretten was dat van Johnny De Mot…

“De gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand is van een grootstedelijke parochie naar een keuzeparochie geëvolueerd, met een sterke gemeenschap die er in de eerste plaats voor kiest dat het leven wordt gevierd. Mijn medebroeder Tjeu Peters en ik vinden het belangrijk dat deze parochie zich zowel verticaal als horizontaal engageert. Horizontaal in de vele werkingen en onze keuze voor armen en alleenstaanden. Verticaal in een degelijke, gedragen liturgie die tegelijkertijd aansluit bij de tradities en op haar beurt traditie voor de toekomst wil maken. De meeste kerkgangers komen van ver. Slechts een minderheid woont bij wijze van spreken onder de kerktoren. Onze voorzanger rijdt iedere zondag van Oostende naar Brussel. Heel wat gelovigen leggen tientallen kilometers af om aan onze zondagsmis deel te nemen. In twintig jaar tijd is de parochie stevig gegroeid. De meeste mensen komen hier samen omdat ze zelf in hun leven een zware kwetsuur hebben opgelopen. Velen zijn met een bedrogen gevoel uit hun kerk of zelfs dé Kerk weggegaan. Vernederd omdat ze vrouw zijn. Weggeduwd omdat hun als uitgetreden priester in hun vroegere parochie geen erkende plaats werd gegund. Weggejaagd omdat hun pastoor er nog steeds van overtuigd is dat hij almachtiger is dan God zelf.

Sommigen vinden dat ik te veel met maatschappelijk werk bezig ben. Mijn oversten vergeten weleens dat de concrete diaconie essentieel is in het priesterschap. Of men vergeet dat in onze parochie minstens evenveel aandacht gaat naar liturgie, verkondiging, catechese en sacramenten.

Lees het portret dat Bart Demyttenaere maakte van De Mot (Voorpublicatie Knack)

Naar boven

Het leven staat boven de regeltjes

Het zal niet verwonderen dat Johnny De Mot een man is die geen blad voor de mond neemt. “Ik ben niet de braafste, maar evenmin de stoutste.” Zegt hij van zichzelf.

Toen aartsbisschop Léonard omstreden uitspraken deed over de immanente gerechtigheid in aids, was Johnny De Mot verontwaardigd: “Aids is en blijft een ongelooflijke onrechtvaardigheid, voor wie ze ook krijgt.”

Luister naar de reactie op de uitspraken van aartsbisschop Léonard over aids.

Einde 2010 uitte het Vaticaan zware kritiek uitte omdat de arts die mee aan de wieg stond van IVF, de nobelprijs kreeg. Tijdens een tv-mis brak de Mot een lans voor in-vitrofertilisatie:

“Om het leven, daar draait het om (...). Jezus zegt heel duidelijk: het gaat niet om de regeltjes, het gaat niet om het ritueel. Het gaat om het leven en het is goed als dat in een ritueel kan worden gevierd. Het leven staat boven de regeltjes."

"Als een vader en een moeder jarenlang geprobeerd hebben om kinderen te krijgen en er dan via ivf eindelijk een kind is, dan is er vreugde die door heel de gemeenschap, en ook door ons wordt gedeeld. Want elk in elk kind dat geboren wordt herkennen wij het gelaat van God, ook in een ivf-kind en misschien in een ivf-kind nog meer"

De woordvoerder van het aartsbisdom haastte zich om te verklaren dat het Vaticaan zijn standpunt niet zou wijzigen.

Beluister het standpunt van Johnny De Mot over ivf.

Naar boven

Als de lente uitblijft

Dakloze

Als de lente uitblijft in de economie...
deprimerend voor zoveel kleine mensen, uitgebuit, uitgesloten.
En toch... niet berusten.
Waar zorgen wij zelf voor de lente
van een economie van het genoeg, van het herverdelen?

Als de lente uitblijft in onze nationale politiek...
niet opbeurend om aan te zien.
En toch... niet verbitteren.
Waar zorgen wij zelf voor de lente
in onze inzet voor het goede samenleven?

Als de lente uitblijft in de kerk...
dieptreurig hoe lang we dat al niet moeten meemaken.
En toch... niet verketteren.
Waar zorgen wij zelf voor de lente
van stilte en bezinning,
van bezieling en begeestering?

Als de lente uitblijft in februari...
waarom moeten we in België ook nog zoveel maanden
zonder zon en warmte leven?
En toch... de mooie kansen niet laten liggen.
Wanneer maken we nog een mooie winterwandeling?
Wanneer gaan we naar een goeie film?
(‘Winter’s bone’ is een beklijvende prent.)

Zelfs als de lente buiten uitblijft...
Niets of niemand kan ons beletten
om alvast binnen zelf voor de lente te zorgen.

(Van de website van de Bijstandparochie)

Naar boven

Reageer!

Wil u reageren op de cconferentie van Johnny De Mot?
Wij horen graag uw mening!

Schrijf een reactie

Overzicht

Dank zij uw milde steun

Een boek over Johnny De Mot

Biografie

Bijstandparochie

Arm Brussel

Een pluim voor De Mot

Man van God

Het leven en de regeltjes

Als de lente uitblijft

Stel uw vraag aan Johnny De Mot

In het eerste deel van elke conferentie krijgt de spreker het forum om het thema vanuit zijn invalshoek te belichten.

In het tweede deel van de conferentie worden hem de vragen voorgelegd van het publiek.

Als u bij de komende conferentie een vraag hebt voor Johnny De Mot, dan kan u die ook nu al stellen.

Uw vraag aan Johnny De Mot

Parochiegemeenschap Goede Bijstand