Christen Forum Limburg

De missie van een sterke vrouw

Jeanne Devos

19 oktober 2009

“Ik ben iemand die gelooft en droomt. En daarmee kan je bergen verzetten.” Zr. Jeanne Devos richt in India een beweging voor dienstmeisjes op. Samen met hen vecht ze voor een structurele verbetering van hun lot. Door haar pleidooi voor waardigheid van ieder leven weet zij een brug te slaan tussen mensen en culturen.

Diverse erkenningen vielen haar inmiddels te beurt. Voor Christen Forum brengt zij een getuigenis, recht uit het hart.

Uw steun

De giften die tijdens de conferentie werden opgehaald maakten het ons mogelijk 2700 euro over te maken aan Jeanne Devos.
Hartelijk dank!

Naar boven

Jeanne Devos

Kloosterzuster Jeanne Devos (Kortenaken 1935) vertrok in 1963 als naar India. “Ik ben naar India vertrokken met de bedoeling om te bekeren: dat was in die tijd het beste wat je kon doen. Maar eens je ginder komt, merk je dat dat niet gaat. De eerste die veranderde en bekeerd werd, was ikzelf. Je komt er ook aan met een hele hoop betweterij, niet enkel op het vlak van het geloof. Als Westerling draag je een beetje superioriteit mee, zo van wij weten het toch, en zo is het, maar dat breekt volledig af als je daar aankomt. Van echt bekeren is niet zoveel in huis gekomen.”

Jeanne Devos zet zich al jaren in voor het lot van de dienstmeisjes en straatkinderen in India. Ze richtte in 1985 samen met die dienstmeisjes de beweging National Domestic Workers Movement (NDWM) op. Een beweging voor en door dienstmeisjes. De NDWM is ondertussen actief in 23 Indiase staten en er zijn al twee miljoen dienstmeisjes aangesloten. Ze vertegenwoordigen de belangen van een tachtig miljoen dienstmeisjes.

“Ik herinner me nog de allereerste vergadering met zes jonge dienstmeisjes, die we met veel moeite bij elkaar hadden gekregen. De oudste was elf, de jongste zes. Ik vroeg hen wat ze nu het liefste zouden willen doen. ‘Sister,’ zeiden de meisjes, ‘wij zouden graag een keer huilen.’”

“‘Een van de eerste kinderen die we gingen redden was een meisje van elf, Kavita. Toen ik daar toekwam keek Kavita me aan en zei: ‘Didi, zus, ik wist dat jij ging komen.’ ”

Jeanne Devos beschouwt haar eigen geloof niet als alleen zaligmakend.

“Het meest bijzondere is het zoeken naar God. Ik ben heel gelukkig in het christendom en ik vind het zeer verrijkend, maar de verschillende godsdiensten zijn complementair. Je verandert zelf volledig wanneer je kennis maakt met de enorme rijkdom van andere culturen. India is heel mystiek met de invloed van joga en het boeddhisme. Het heeft een enorme rijkdom die heel geloofwaardig overkomt: het spanningsveld tussen pijn, vreugde, leven en dood is helemaal in elkaar verweven.”

Jeanne Devos wordt wel eens vergeleken met Moeder Theresa. Zelf ziet ze duidelijke verschillen: “Ik heb zeer veel eerbied voor Moeder Theresa. Ons werkterrein is gelijklopend, maar de aanpak is totaal verschillend. We kiezen allebei voor de zwaksten, maar de manier verschilt. Moeder Theresa stond de armen steeds bij, en ze heeft dat enorm goed gedaan. Ik ben persoonlijk veel kritischer. Wanneer een kind misbruikt wordt, is er niet enkel het misbruik op zich, maar is er een heel systeem dat het misbruik mogelijk maakt. Daar moet iets aan gedaan worden, zodat er geen volgend geval voorkomt. Ik probeer structuren te veranderen, de dingen in beweging te brengen. Voor Moeder Theresa blijft de zwakkere de zwakkere. Voor mij is de zwakke de eerste persoon die een andere zwakke kan meetrekken uit een slechte situatie.”

“Ik geloof dat waar mensen het opnemen voor de zwakken, we een beetje Gods wereld bereiken. Ik geloof dat wij dagelijks mee de wereld scheppen. Ik ben blij me te kunnen inzetten voor solidariteit, samen met een hele beweging van sterke vrouwen en kinderen. Ik geloof in onze verbondenheid.”

Informatie over het werk van Zuster Jeanne Devos vindt u op haar website

Naar de website van Jeanne Devos

Naar boven

Wanneer je eens ja zegt

Op de website van Kerknet verscheen een interview met Jeanne Devos, waarin zij het o.m. had over haar roepingsproces:

De keuze om religieuze te worden is een strijd geweest vertelt ze openhartig: "Eerst werd ik aangetrokken, daarna afgestoten, en dan opnieuw aangetrokken." De aantrekkingskracht bleef. Zij ervaarde meer en meer dat zij zich het gelukkigst voelde wanneer zij iets gratuit voor iemand deed. "Ik stelde me de vraag: wat is het mooiste moment voor mij? Ik kwam tot het besluit dat telkens wanneer ik iets goeds deed voor iemand me dit het meest gelukkig maakte. Als missiezuster zou ik dat heel sterk kunnen beleven en daarom besloot ik die weg op te gaan." Jeanne stelt hierbij duidelijk: "Je kiest ofwel voor jezelf of je kiest voor de anderen."

Lees het volledige artikel

Naar boven

Moeder Theresa?

In 2000 kreeg Jeanne Devos een eredoctoraat van de KULeuven.

In een interview met het tijdschrift Veto werd haar de vraag gesteld of zij kon worden vergeleken met Moeder Theresa...

Ik heb zeer veel eerbied voor Moeder Theresa. Ons werkterrein is gelijklopend, maar de aanpak is totaal verschillend. We kiezen allebei voor de zwaksten, maar de manier verschilt. Moeder Theresa stond de armen steeds bij, en ze heeft dat enorm goed gedaan. Ik ben persoonlijk veel kritischer. Wanneer een kind misbruikt wordt, is er niet enkel het misbruik op zich, maar is er een heel systeem dat het misbruik mogelijk maakt. Daar moet iets aan gedaan.

Lees het volledige artikel

Naar boven

Alsof de weg ons zocht

Een paar weken na de conferentie voor Christen Forum kreeg Jeanne Devos het Grootkruis in de Kroonorde. In De Standaard van 23 november 2009 verscheen over haar werk een artikel met als titel: Alsof de weg ons zocht…

Het was zoeken naar een weg, een weg die nog moest worden gebaand. De richting was duidelijk, maar de onzekerheid was soms sterk. Ik werd geconfronteerd met een mengeling van toewijding aan het werk, in de zekerheid dat er een weg moest zijn, en de onzekerheid over mezelf, mijn gevoeligheid voor kritiek en de overtuiging van anderen dat het toch niet zou lukken. Het werd luisteren, in geloof en vertrouwen. Heel dikwijls was het wachten in bereidheid. En handelen als de vraag en mogelijkheid op de weg kwam. Alsof de weg ons zocht, niet wij de weg.

Lees het volledige artikel

Naar boven

Het verschil
Een tocht van vrijheid en hoop

Een gedicht van de vrouwen van de National Domestic Workers Movement

National Domestic Workers Movement

We waren in duisternis, uitgebuit
Geen die ons zag, geen die ons hoorde
Alleen vechten, dag in dag uit
Voor overleving van familie en kinderen
De ander was rivaal, bedreiging
De maatschappij wilde ons niet kennen
Onbestaande

Maar iemand kruiste ons pad
Een droom werd wakker, een ideaal groeide
Angstig ontmoeten we mekaar
Deelden pijn en hulpeloosheid
We waren niet langer alleen
Vierden samenhorigheid

Ons zorgwerk werd geschandvlekt
Pretentieus, laag aangeschreven
Vertrouwden we onszelf niet eens
Onze naam was meid, dienster, helpster
Zonder identiteit of eigenwaarde
Met nergens te gaan waren we nergens

Onze zorg kreeg waarde en aanzien
Onze volharding veroorzaakte een stroomversnelling
Ons geploeter kreeg eerbaarheid
Gedeelde pijn en vreugde groeiden uit tot vrede
We vierden onze solidariteit

Geen wet die ons beschermde
Werken zonder einde maar geen arbeiders
Niet in staat rechten te verdedigen die we niet hadden
Geen naam en dus nier vernoemd in de krant
Niemand zijn en geen rechten is gelijk aan slaven
Geboren om te zwoegen en te wachten

Ons aller solidariteit werd onze kracht
Samen zijn we sterk en krachtig
We hebben elkaar, groeien in onze groepen
Werken in harmonie en verbonden met anderen
Delen, talenten, bezorgdheid, middelen
Vastbesloten ons doel te bereiken

Onze ervaring werd niet naar waarde geschat
Naar onze kennis vroeg niemand
Informatie werd aan ons niet verknoeid
We werden op onze plaats gezet
Slaan en ontslaan om ons te doen luisteren
Wisten wij veel dat wij een ziel hadden

Golven van hoop en leiderschap verhieven zich
Woorden van behoeftige bemoediging riepen motivatie
Verenigd in tegenslag en opmars stonden wij
Eigenkrachtig begeleiden we mekaar
Onze verschillen bouwen solidariteit
Een levensweg opgebeurd in vriendschap

Er zijn er die werden verkocht voor gedwongen arbeid
Een leven van ontbering en mishandeling
Kinderen van dat soort werk missen hun kindertijd
We ontdekten ze in angst en trauma
Met de kracht van meeleven traden we hen tegemoet
En weenden tezamen voor zoveel pijn

Golven van vriendschap rolden van staat naar staat
Sloegen muren stuk, wasten waardigheid schoon
Beleidsmakers schoten in actie
Identiteit en rechten deden vrijheid gedijen
De dag van de thuisarbeiders is een krachtbron
Kinderen krijgen de kans om kind te zijn.

Een wondere kracht stuwt onze beweging
Voert ons voorbij onszelf
Ons ja bij elke stap was zinvol
Spoedig beseften we dat alles zinvol was
Eens alles zin heeft
Blijft alleen ons JA

Ons lied van dank zingen wij
Voor elk van jullie, mijn zussen
Voor de steun aan onze beweging
Die maakte het verschil
Een lied van vreugde en van solidariteit
Een lied van hoop en nieuw leven
Viering van en nieuw jubelleven

Oorspronkelijke tekst: Making a difference, a journey of hope and freedom
Vertaling: Rudi Draye

Website van de National Domestic Workers Movement (Engels)

Naar boven

Wil u het werk van zuster Jeanne Devos financieel steunen?

U kunt dat doen op verschillende manieren.

Giften met fiscaal attest

Voor stortingen vanaf 40 euro krijgt u in het begin van het volgende jaar een fiscaal attest.

U kunt storten op een van volgende rekeningen:

IBAN: BE82 0001 6483 8968 (oude rekeningstructuur: 000-0901974-68)
BIC: BPOT BE B1
SOS Scheut
Ninoofsesteenweg 548
1070 Brussel
Met vermelding 05 091 001 - K.I.H. India

Of:

IBAN: BE45 7340 1941 7789 (oude rekeningstructuur: 734-0194177-89)
BIC: KRED BE BB
KULeuven - Fonds Kinderrechten
3000 Leuven
Met vermelding gift fonds zr. J. Devos - 400/0000/51266

Giften zonder fiscaal attest

IBAN: BE88 9795 6488 3141 (oude rekeningstructuur: 979-5648831-41)
BIC: ARSP BE 22
Ontwikkelingsproject Bombay
Met vermelding: voor Jeanne Devos

Of:

IBAN: BE24 7440 1054 8438(oude rekeningstructuur: 744-0105484-38)
BIC: KRED BE BB
Jeanne Devos
Naamsesteenweg 575
3001 Heverlee

Naar boven