Christen Forum Limburg

Karl-Jozef Kuschel

Als reactie op het artikel over Hans Küng bezorgde Lucette Verboven een link naar een interview dat zij had (nog vóór het overlijden van Küng) met Karl-Jozef Kuschel, evenals Küng professor in Tübingen en de opvolger van Küng in de Stiftung für Weltethos.

Hans-Jozef Kuschel en Lucette Verboven

In zijn boek Strijd om Abraham houdt Kuschel een pleidooi voor een oecumene tussen moslims, joden en christenen. Want: wij hebben dezelfde stamvader, Abraham. Hij stelt zich de vraag: wat betekent het geloof van een jood, een moslim, voor mijn geloof als christen. Een theologie van het andere.
De parabel van de ringen die een vader (Abraham) aan zijn drie zonen gaf laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Hartverwarmend voor wie bereid is over het muurtje van de eigen religie te kijken.

Verder is er de vraag: welke waarden kunnen ons helpen om goed samen te leven? Dat vroeg Hans Küng zich ook af. Door zijn onderzoek ontdekte hij dat sommige waarden voor goed samenleven aanwezig zijn in alle wereldreligies: hindoeďsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam, de Chinese religie en de religie van natuurvolkeren.

Al deze religies delen centrale ethische waarden. Er is dus al een verbindende basis. Hij noemde deze algemene ethische normen: Global Ethic (wereldwijde ethiek).

Beluister het gesprek

Hans Küng, een reus onder de theologen

Hans Küng

Naar aanleiding van het overlijden van Hans Küng schreef Rik Torfs:

"Het overlijden van een theoloog is doorgaans geen wereldnieuws. Bij de dood van Hans Küng op 6 april verliep dit helemaal anders. Wereldwijd verschenen grondige in memoriams die al enige tijd klaarlagen. Het was bekend dat Hans Küng (1928-2021) oud was en onder meer leed aan de ziekte van Parkinson."

"Hij was natuurlijk ook niet zomaar een rooms-katholiek Zwitsers theoloog die beroemd werd als academicus. Küng was een ware vedette, een status die godgeleerden slechts zelden plegen te verwerven. Vanaf het begin van zijn carričre schreef hij niet alleen voor overtuigde christenen maar ook voor twijfelaars, en niet alleen voor twijfelaars maar ook voor ongelovigen die op zoek waren naar meer dan wat hen restte."

"Küng sloot, anders dan de officiële Rooms-Katholieke Kerk, niemand uit. Bisschop Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie verklaarde onlangs: 'We hoeven als Kerk geen mensen meer uit te sluiten. Zij sluiten ons uit.' "

Küng begreep dat. Toen de Kerk in de jaren van het Tweede Vaticaans Concilie de ramen naar de wereld wilde openen, speelde Küng een hoofdrol als expert (peritus). In de jaren na het concilie gingen de ramen weer dicht en kwam Küng in chronisch conflict met Rome.

In Vlaanderen was de aandacht voor het overlijden eerder aan de dunne kant. In de grote wereldkranten was dat anders. The New York Times wijdde een uitgebreid artikel aan hem.

"Als hij zijn kaarten anders had gespeeld, had Hans Küng paus kunnen zijn", laat de krant een vaticaanwatcher zeggen.

Dat is allicht met een korrel zout te nemen. Maar het zet een mens wel aan het dromen.

Lees het artikel uit The New York Times (vertaling)

Zalige Titus Brandsma

Je eigen leven geven, is dat nog van deze tijd?
Of hebben we net meer dan ooit mensen nodig die hun leven geven voor het gemeenschappelijke goed?

Ook vandaag nog kunnen we ons laten inspireren door Titus Brandsma, Nederlandse karmeliet, hoogleraar en hoofdredacteur die in 1942 voor zijn verzet tegen de nazi’s werd vermoord in Dachau. Hij werd zalig verklaard in 1985 en wordt mogelijk nog dit jaar heilig verklaard.

Titus Brandsma

Sim D'Hertefelt, redacteur Kerknet, maakte samen met prof. dr. Inigo Bocken van het Titus Brandsma Instituut een korte webdocumentaire over het leven van Titus Brandsma.

Lees er meer over

De stille ommekeer voor vrouwen in de kerk

"Het paasverhaal laat de centrale rol van vrouwen zien aan het begin van de christelijke traditie. In het evangelie van Johannes is het Maria Magdalena die op paasmorgen naar het graf van Jezus gaat, het leeg aantreft en voor het eerst de levende Jezus ontmoet. Bijgevolg werd ze in de eerste eeuwen van het christendom dé apostel onder de apostelen genoemd. Die centrale rol voor vrouwen is in de loop van de geschiedenis van de katholieke kerk steeds opnieuw naar de achtergrond verdrongen."

"Pasen anno 2021. Vrouwen worden nog steeds buitengesloten uit de ambten in de katholieke kerk door een exclusief mannelijke hiërarchie. Veel buitenstaanders staan terecht kritisch tegenover het feit dat vrouwen niet gewijd mogen worden. Voor veel katholieke vrouwen is dat een buitengewoon pijnlijke ontkenning van de eigen roeping. De kerkelijke houding wijst voor hen op een aanhoudende geslotenheid voor vernieuwing die onderbouwd wordt met machtsargumenten in een theologisch jasje. In haar lezersbrief in deze krant (DS 19 maart) vraagt Agnes Pas zich af wanneer de bisschoppen het zullen opnemen voor vrouwen die priester willen worden."

Anne Vandenhoeck & Annemie Dillen, resp. docent en hoogleraar theologie en religiewetenschappen (KU Leuven) beklagen zich erover dat de vrouwen nog steeds worden uitgesloten van ambten in de Kerk. Terzelfdertijd stellen zij vast dat vrouwen hun gang gaan en stilaan onmisbaar worden in het leven van de geloofsgemeenschappen.

In De Standaard van 3 april 2021 publiceren zij daarover een standpunt.

Annemie Dillen was in 2006 als beginnend academica te gast bij Christen Forum met een uiteenzetting over "Het gezin: ŕ-Dieu?"

Het standpunt werd onder meer ondertekend door Josian Caproens, voorzitter Europees Lekenforum, en lid van onze stuurgroep Christen Forum.

In dezelfde context stelt Agnes Pas, oud-voorzitter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad de vraag: " Wanneer nemen bisschoppen het op voor vrouwen die priester willen worden?"

U kunt beide artikels hier lezen.


Het Lam Gods

De kern van het christelijk geloof

Een film van KTO
met Ludo Collin en Peter Schmidt

Franse documentaire met Nederlandse ondertiteling

Het Lam Gods

Bekijk de documentaire

Meer informatie over het onderwerp


Hebt u gekeken?
Wat vond u ervan? Laat het ons weten!

Uw reactie


Democratie onder druk

Yves Leterme

Oud-premier

In december 2020 had Michel Kempeners een interview met oud-premier Yves Leterme.
Het interview is hier nog te bekijken.

Michel Kempeners interviewt Yves Leterme

Michel Kempeners interviewt Yves Leterme

Bekijk nu het livestream interview Leterme

Meer informatie over het onderwerp


Hebt u al gekeken?
Wat vond u ervan? Laat het ons weten!

Uw reactie


 

Malel: doux et humble

Op de hoogte blijven?

Wij houden u graag op de hoogte van de activiteiten van Christen Forum

Vul het aanvraagformulier in

Voorbije conferentiejaar

Conferenties van 2019-2020

Archief

Naar het archief

Bescherming van uw gegevens

Christen Forum v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), in voege vanaf 25 mei 2018.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen doelstellingen van het Christen Forum.

U kunt altijd het wettelijke inzagerecht uitoefenen. Dat kan door eenvoudig verzoek aan het secretariaat van het Christen Forum.

Lees onze privacyverklaring

Vragen i.v.m. met onze privacyregels?